Cookies

Chính sách cookie này giải thích cookie là gì và cách chúng tôi sử dụng chúng. Bạn nên đọc chính sách này để có thể hiểu loại cookie chúng tôi sử dụng hoặc thông tin chúng tôi thu thập bằng cách sử dụng cookie và thông tin đó nói về chúng tôi như thế nào. Cookie thường không chứa bất kỳ thông tin nào nhận dạng cá nhân người dùng, nhưng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn có thể được liên kết với thông tin được lưu trữ trong Coomеn. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm như địa chỉ gửi thư, mật khẩu tài khoản, v.v. trong cookie mà chúng tôi sử dụng.

GIẢI THÍCH VÀ ĐỊNH NGHĨA
DIỄN GIẢI Những từ có chữ cái đầu tiên là saritаlized có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

CÁC ĐỊNH NGHĨA
Đối với các mục đích của chính sách cookie này: Công ty (được gọi là ‘công ty’, ‘chúng tôi’, ‘của chúng tôi’ hoặc ‘của chúng tôi’ trong chính sách cookie này). Cookie là các tệp nhỏ được một trang web đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của bạn, chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó trong số nhiều mục đích sử dụng của nó. Bạn có nghĩa là Côn trùng truy cập hoặc sử dụng Trang web, hoặc một công ty hoặc bất kỳ pháp nhân nào thay mặt cho Côn trùng đó truy cập hoặc sử dụng Trang web, tùy từng trường hợp.

SỬ DỤNG BÁNH QUY
LOẠI BÁNH MÌ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG
Cookies có thể là “liên tục” hoặc “phiên”. cookie liên tục vẫn hoạt động trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn đăng xuất, trong khi cookie phiên ít quan trọng hơn. Chúng tôi sử dụng các phiên bản nhàm chán và liên tục cho các mục đích được đặt theo số lượng: cần thiết / loại cookie thiết yếu: cookie phiên được quản lý bởi: chúng tôi sạch hơn: bạn đồng thời thiết yếu như bạn muốn. ngôn ngữ yêu thích. Mục đích của những cookie này là mang đến cho bạn trải nghiệm cá nhân hơn và tránh việc bạn phải nhập thời gian của mình. Cookie chức năng Loại: Cookie lâu dài được quản lý bởi: Chúng tôi Mục đích: Những cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện khi sử dụng trang web.  

Scroll to Top